Υποστήριξη

Εκτύπωση

Η K-Smart μπορεί και υποστηρίζει όλα τα τεχνολογικά συστήματα που μπορεί να έχει μία εταιρεία. Ξεκινώντας από το λογισμικό που έχει κατασκευάσει μέχρι οποιοδήποτε hardware είναι εγκατεστημένο ακόμα και από άλλες εταιρείες όπως υπολογιστές, servers, εκτυπωτές, τηλεφωνικά κέντρα. Η υποστήριξη που παρέχεται αφορά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τις εβδομάδας. Για τις εταιρείες όμως που θέλουν το κάτι παραπάνω έχουμε δημιουργήσει την υπηρεσία "Smart 24x7" που περιλαμβάνει υποστήριξη οποιαδήποτε ημέρα και ώρα της εβδομάδας με τηλεφωνική υποστήριξη και υποστήριξη απομακρυσμένης σύνδεσης.

Όλα τα προϊόντα μας λογισμικού υποστηρίζονται δωρεάν για τους πρώτους 3 μήνες. Η υποστήριξη περιλαμβάνει και τη συμπληρωματική ανάπτυξη κώδικα για την κάλυψη μικρών αναγκών που δεν είχαν διευκρινιστεί από τον πελάτη κατά την περιγραφή των απαιτήσεων. Μετά την πάροδο των 3 μηνών η παρεχόμενη υποστήριξη δεν δεσμεύεται με κάποιο συμβόλαιο αλλά μπορεί να γίνεται με κάθε κλήση του πελάτη χωρίς υπέρογκες και υπερβολικές χρεώσεις. Το hardware παραδίδεται με την εγγύηση του κατασκευαστή και με δωρεάν τρίμηνη υποστήριξη για τις όποιες συμπληρωματικές ρυθμίσεις απαιτούνται.